Om Idø

Idø er en øy på ca 1 kvadratkilometer utenfor Vestervik på østkysten av Sverige. Idø ligger helt ytterst i skjærgården med kun noen små skjær og hav utenfor. På grunn av bileggenheten har Idø vært et attraktivt sted for fiskeri og losvirksomhet. Idø by har derfor hatt faste bosetninger med både fiske- og losfamilier.

I dag er losvirksomheten flyttet til fastlandet. Den tidligere loshavnen fungerer er konvertert til småbåthavn med restaurant og en liten butikk. Stedet drives av Idø Skjærgårdsliv. Se 
www.idoskargardsliv.com <http://www.idoskargardsliv.com> for mer detaljer om virksomheten til Idø Skjærgårdsliv.

Fiskevirksomheten på Idø er også blitt mindre. Det er i dag ingen aktive yrkesfiskere på Idø. Fiskeressurser utnyttes fra Hendeløp. Ålefisket som tradisjonellt har vært viktigst fra et økonomisk synspunkt har blitt dårligere med årene.