Om Idö

Idö er en øy på ca 1 kvadratkilometer utenfor Vestervik på østkysten av Sverige. Idø ligger helt ytterst i skjærgården med kun noen små skjær og hav utenfor. På grunn av bileggenheten har Idö vært et attraktivt sted for fiskeri og losvirksomhet. Idö by har derfor hatt faste bosetninger med både fiske- og losfamilier.

I dag er losvirksomheten flyttet til fastlandet. Den tidligere loshavnen fungerer er konvertert til småbåthavn med restaurant og en liten butikk. Stedet drives av Idö Skjærgårdsliv. Se 
www.idoskargardsliv.com for mer detaljer om virksomheten til Idö Skjærgårdsliv.

Fiskevirksomheten på Idö er også blitt mindre. Det er i dag ingen aktive yrkesfiskere på Idö. Fiskeressurser utnyttes fra Hendelöp. Ålefisket som tradisjonellt har vært viktigst fra et økonomisk synspunkt har blitt dårligere med årene.