Kartutvikling på Idö

Orienteringskartet på Idö har gjennomgått en stor utvikling siden arbeidet ble startet av Toto i 2004. Plandetaljer ble lagt inn med hjelp av flybilder, mens kurvedetaljer har blitt håndtegnet. Kartet ble videreutviklet til det første løpet i 2005 og ytterligere forbedret de neste årene. I 2007 ble Bockholmen synfart og ble benyttet til løpet i 2008.

Det neste løftet for kartutviklingen skjedde i 2013 da det ble kjøpt inn lasergrunnlag over Idö. Med hjelp av gode venner med peiling på å lage kart har det blitt nytt kurvebilde over Idö. Synfarerne har jobbet med å legge inn gamle detaljer på det nye kurvebildet. Det nye grunnlaget gjør at kartet etter hvert får standard som nærmer seg normale orienteringskart.
Nedenfor er kartet i målestokker 1:5000 og 1:6500 for utskrift på A3 eller A4.
Kartet er også tilgjengelig som fil som kan lastes inn på mobiltelefon eller nettbrett. Denne kartfilen kan benyttes sammen med GPS på telefonen slik at du alltid vet hvor du er på Idö.

Oppskriften er som følger:

1. Last net pdf maps fra app store
2. Når du åpner denne appen så er det en flik med MAPS. Her skal du legge til et nytt kart.
3. Når du legger til kartet, bruk alternativer for url, kopier url nedenfor
www.idoopen.com/images/Idokartet.tif
Et eksempel på kartgrunnlaget med laserfiler finnes i filen nedenfor.