Idö Open Historikk

Idö Open startet som en ide blant sommerturister med orienteringsbakgrunn som ferierer på Idö hver sommer. Tord Strand (Toto) startet arbeidet med orienteringskart sommeren og høsten 2004. Grunnlaget for kartarbeidet var  1:50000 kart med 2 høydekurver. Sammen med innkjøpte flybilder fra lantmeteriet i Sverige og tilgang på OCAD startet arbeidet. Første utgaven av kartet ble brukt til Idø Open 2005. Kartet hadde på dette tidspunktet fortsatt store mangler og var nok mest nøyaktig i løypetraseene. Det vil si at de som bommet hadde store problemer med å finne tilbake.

Orienteringsterrenget på Idö er overraskende interessant og vekslende. Innefor den kvadratkilometeren Idø består av finner man sumpmarker med ung granskog, partier med løvskog, åpne partier med furuskog og berg i dagen samt områder som er preget av kulturmark. Med unntak av noen få områder er fremkomligheten god. Terrenget er ikke så raskt som kupering og fremkomlighet tilsier. Dette skyldes at det er mye sten i bakken som gjør at det er vanskelig å holde høy fart.

Allerede under det første arrangementet ble det lagt vekt på et tilbud til barne- og ungdomsklasser. I tillegg ble det arrangert bankett med servering av mat og drikke til alle deltagerne.

Kartet har blitt forbedret til hvert arrangement og oppfattes nå som brukbart.  I 2014 ble kartet oppgradert med laserkurver slik at kurvebildet er i nærheten av virkeligheten. Til løpet i 2015 ble Mellom Bockholmen synfart og orienteringsløpere benyttet denne holmen til orientering for første gang.

I menyen til venstre finner du link til resultatlistene for hvert år.